Günümüzde 3 maymun emojilerine maruz kaldığımız yazışmalar oluyordur. Görmedim, duymadım, söylemedim…

3 maymun'un anlamı
3 Maymun’un Anlamı

Mizaru, Kikazaru ve Iwazaru

3 maymun hikayesinin kökeni olarak belirtilen Japonya’da bu üç kelime Mizaru, Kikazaru ve Iwazaru olarak kullanılır, tam da bu 3 maymunu hem fiil hem de isim olarak tanımlar.

Japon kültüründe yerini bulan bu imgeler, ilk olarak ülkedeki iç savaşı bitirmesiyle anılan Tokugawa’nın anısına 1636 yılında yapılan anıtın önünde figür olarak kullanılır ve anıta koruyuculuk ettiğine inanılır. Aynı zamanda kötü gözle bakmamayı, kötüyü duymamayı ve kötü söz söylememeyi öğütler.

Kral-Maymun-Şeytan İlişkisi

Yine Japonya’da anlatılan bir diğer hikaye ise masalsı bir içeriğe sahip. Bir dağın iki yamacından birinde kral diğerinde şeytan yaşar. Kralın yaveri olarak bulunan 3 maymun bir gün şeytana rastlar. Şeytana maruz kalanların taş kesileceğine olan inançtan dolayı karşılaşma sırasında bu maymunlardan biri görmemek için gözlerini, biri duymamak için kulaklarını, biri de bu yaşananın sır kalması için ağzını kapatır. Bu olaydan sonra insanlar gözlerini, kulaklarını ve ağzını kapatan maymun gördüklerinde şeytanla karşılaşmış olduklarını anlarlar.

Vadjra Düşüncesi

Dünya genelinde ikonikleşen bu imgeler hakkında başka bir görüş ise 8. yüzyılda Hindistan’da ortaya çıktığı, Budist rahipler tarafından Çin ve Japonya’ya ulaştırıldığı yönünde. Hindistan’da Vadjra düşüncesine dayanan bu bilgiye göre, Vadjra 3 gözü ve birçok eli olan bir Tanrı’dır ve elleriyle gözlerini, kulaklarını ve ağzını kapatır. İnsanlara da ‘Görmezsek, duymazsak ve konuşmazsak, şeytan da bize bulaşmaz, bizi rahat bırakır.’ inancını yerleştirir.

Günümüzde 3 maymun ifadesinin kullanımı biraz değişmiştir. Şu an kendini bir durumdan sakınmak için gördüğünü görmemiş gibi yapma, duyduğunu söylememe, gerçeği bilmiyormuş gibi yapma anlamında kullanılır ve altında ‘Bana dokunmayan yılan bin yaşasın.’ Düşüncesini barındırır. Erdemli insanların zorlandığı bir durum olduğuna inanıyor, bu duruma düşmekten sakınacağımızı ümit ediyorum.

Yazar: Citrus