Yaşamaya Dair Özel – “ 19 Mayıs Kurtuluş Seferi “

Mösyö Bouillon, batılı devletlerden Ankara’ya gelen ilk temsilciydi.  

Yolda sırtında top mermisi taşıyan, öküzün yerine geçerek arabayı koşan kadınları görünce şaşırdı.

“Bu ilkel görüntü de nedir böyle?” diye sordu.

Refakatçisi Yusuf Kemal Bey, “Bunlar ordumuza cephane taşıyan kadınlarımızdır. Bunlar da Anadolu’ya özgü bir araçtır, adı kağnı.” diye cevapladı.

Mösyö Ankara’ya gelip Mustafa Kemal Paşa ile masaya oturunca Paşa, “Tek şartımız tam istiklâl ve Misak-ı Milli’dir.” sözleriyle görüşmeyi başlattı.

Mösyö’nün böyle bir belgeden haberi olmadığını söyleyince, Paşa kendisine belgeyi incelemesi için süre vererek odadan ayrıldı.

Mösyö, Yusuf Kemal Bey’e dönerek “Tam istiklâl de ne demek?  Yoksa siz kapitülasyonları kaldırabileceğinizi mi sanıyorsunuz? Ah dostum çok hayalperestsiniz fakat kağnı kamyonu yenemez.” sözleriyle şaşkınlığını belirtti.

Bu sözden yaklaşık bir yıl sonra şerefli bir mücadelenin temsilcisi olan kağnı, emperyalizmin temsilcisi olan kamyonu yendi.

İstiklâlimizi ve istikbalimizi kazandığımız, ulusumuzun bu son şahlanış destanının başlangıcına da 19 Mayıs 1919 dendi.

Video: Yaşamaya Dair Özel – “ 19 Mayıs Kurtuluş Seferi “

“Kurtuluş seferi” Bandırma vapuru personel, er ve subaylar listesi;

Kaptan                   : İsmail Hakkı Bey

İkinci Kaptan        : Üsküdarlı Tahsin

Başmakinist           :  Hacı Süleyman

2. makinist   : Süleyman

Kâtip                     :  İsmail

Lostromo              :  Hasan Reis

Serdümen             : Şükrü oğlu Temel, Ali oğlu Basri

Ambarcı               : Süleyman oğlu Maksut, Hasan oğlu Ahmet

Tayfa                    : Süleyman oğlu Cemil, Hüseyin oğlu Rahmi, Mesut oğlu Temel

Birinci Kamarot   : Muharrem oğlu Tevfik 

İkinci Kamarot      : İbrahim oğlu Mehmet

Kamarot Yamağı : Mustafa oğlu Hamit

Ateşçi                   : Yusuf oğlu Halil, Arfi oğlu Mansur, Mehmet oğlu Bahri

Muavin                 : Ruhtar oğlu Ahmet

Kömürcü              : Hasan oğlu Mehmet, Ali oğlu Mehmet

Vinççi                  :  Emin oğlu Osman, Ali oğlu Galip

Aşçı                      : Osman oğlu Hacı Hamdi

Osman Nuri oğlu Ali Faik Efendi (kıdemli çavuş),

İbrahim İzzet oğlu Átıf (kıdemsiz çavuş),

Aydınlı Ali oğlu Musa (çavuş),

Konyalı Mustafa oğlu Kemal (çavuş),

Konyalı Kemal oğlu Mustafa (çavuş),

Sivaslı Ali oğlu Rıfat (onbaşı),

Sivaslı Rıfat oğlu Ali (onbaşı),

Çatalcalı Tevfik oğlu Adem (onbaşı)

Sincanlı Hüseyin oğlu Mehmed (er),

Sincanlı Ahmed oğlu Emin (er),

Sincanlı Mustafa oğlu İsmail (er),

Sincanlı İbrahim oğlu Ömer (er),

Alanyalı Kerim oğlu Mehmed (er),

Sungurlulu Hasan oğlu Elvan (er),

Geredeli Mehmed oğlu Mehmed (er),

Mudurnulu Mehmed oğlu Durmuş (er),

Geyveli Mehmed oğlu Ali (er),

Geredeli Şakir oğlu Nuri (er),

Akhisarlı Hasan oğlu Hüseyin (er),

Tokatlı Abdullah oğlu Mehmed (er),

Divrikli Abdullah oğlu Musa (er),

Kadıköylü Mehmed oğlu Hasan (er),

Yenihanlı Bekir oğlu Mahmud (er),

Üsküdarlı İhsan oğlu Mehmed Lütfi (er),

İzmirli Abdullah oğlu Ali (er).

Kurmay Başkanı Albay Kázım Beyefendi 

Sağlık Müfettişi Albay İbrahim Tali Beyefendi 

Kurmay Binbaşı Arif Bey 

Kurmay Binbaşı Hüsrev Bey

Topçu Müfettişi Binbaşı Kemal Bey 

Sıhhiye Müfettiş Muavini Binbaşı Refik Bey

Yaver Piyade Yüzbaşı Cevad Efendi

Yaver Piyade Yüzbaşısı Mustafa Efendi

Piyade Yüzbaşı Ali Şevket Efendi

Piyade Yüzbaşı Mümtaz Efendi

Piyade Yüzbaşı İsmail Hakkı Efendi 

Tabib Yüzbaşı Behcet Efendi.

Piyade Asteğmeni Hayati Efendi 

Piyade Asteğmeni Arif Hikmet Efendi 

Yaver Topçu Üsteğmeni Muzaffer Efendi 

Asteğmen Abdullah Efendi.

Adli müşavir Ali Rıza Bey.

Tabur hesap memuru Rahmi Efendi.

Tabur hesap memuru Ahmed Nuri Efendi.

Kátip Faik Efendi

Yedeksubay Tahir Efendi.

Kátip Memduh Efendi 

Dokuzuncu Ordu Müfettişi Mustafa Kemal Paşa